Pořadatel:

Petra Pabišková pod záštitou TJ DYNAMO Střížovice

 
Termín:
17. srpna 2019
 
Místo:
Sportovní areál Střížovice u Snědovic 
 
Kategorie:
MID_muži, MID_ženy, MID_bez psa – 42 km +-2km
SHORT_muži, SHORT_ženy, SHORT_bez psa – 16 km +- 2km
MINI bez rozlišení - 6 km s úkoly (trasa  určená zejména pro děti, zdravotně znevýhodněné a štěňátka, bez vyhlášení, odměnu obdrží každý kdo absolvuje trasu a splní úkoly po cestě)

Našeho závodu se mohou účastnit i lidé bez vlastního psa a to s chlupáčem vypůjčeným z útulku (zlevněné startovné, pouze trasa SHORT a MINI), nebo se psem plyšovým (hlavně pro doprovod ostatních závodníků, nebo děti).
V kategorii MID_bez psa a SHORT_bez psa je povinný plyšovový pes!

 
Podmínky účasti:
Dle soutěžního řádu dogtrekkingu (http://dogtrekking.info/pravidla_cze.htm). Každý účastník ručí za škody způsobené svým psem. V době soutěže se psi musí pohybovat pouze na vodítku. Závodníci musí dodržovat zásady chování v CHKO. Závodu se nesmí zúčastnit psi s kupírovanýma ušima. Dále psovod nesmí používat pomůcky způsobující psovy bolest, zakázány jsou i stahovací obojky, dále obojky ostnaté a elektrické. Psi s těmito „pomůckami“ nebudou puštěni na trasu a budou vyloučeni ze závodu, dle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání.. Fyzické trestání psů je zakázáno s výjimkou rozehnaní rvačky psů. Během závodu jsou účastníci odkázáni sami na sebe (je povoleno čerpat zásoby od domorodců).
Účastníci na trase MID a SHORT musí být starší 18-ti let, v případě věku 15-18 let je třeba písemný souhlas zákonného zástupce, mladší 15-ti let musí trasu absolvovat v doprovodu plnoleté osoby. Na trasu MINI mohou být bez dozoru pušteny děti od 12 let - nutný písemný souhlas rodičů! Mladší pouze v doprovodu plnoleté osoby.
 
Veterinární podmínky:
Očkování musí být v souladu s platnou legislativou - zejména platné očkování proti vzteklině. Psi musí být klinicky zdraví a nesmí vykazovat známky onemocnění a extrémního vyčerpání - platí i v průběhu trati. Závodu se mohou účastnit psi starší 10 měsíců (pro SHORT) a 1 rok (pro MID), trasa MINI bez věkového omezení dle uvážení psovoda.
 
Startovné:

MID - 270,- Kč (po uzáverce 300,- Kč)
SHORT - 250,- Kč (půjčení psi z útulku 200,- Kč, po uzávěrce 280,- Kč)
MINI - 100,- Kč 
Každý druhý a další pes zdarma.
Startovné je vratné do uzávěrky přihlášek, po tomto datu již z organizačních důvodů není možné peníze vrátit!
 
Platby provádějte na účet  199277452/0600 (MONETA Money Bank), variabilní symbol 2019, do poznámky uveďte jméno a kategorii (i za osoby, zakteré platíte), nebo osobně na jiné předchozí akci. Kde nás najdete se v čas dozvíte na našem facebooku.

 
Přihlášky:
Přihlášky lze podávat pomocí formuláře (viz sekce "Přihlašování"), nebo písemně pořadatelům (lze i poštou).

Zájemci o pejska z útulku připíší tuto skutečnost do přihlášky. Psi jsou závodníkům poskytováni až v den konání akce s ohledem na pohodu psů. 
 
Uzávěrka přihlášek:
1. srpna 2019, při nevyčerpání startovních míst bude možné se přihlásit i na místě. 
 
Prezence, veterinární přejímka:
Trasa Short - 16. srpna od 17:00 do 21:00 a 17. srpna od 7:00 do 8:30
Trasa MID - 
16. srpna od 17:00 do 21:00 a 17. srpna od 6:30 do 7:00
Trasa MINI - 17. srpna při startu


 
Meeting:
Trasa Short - 17. srpna od 8:30 
Trasa MID - 16. srpna od 21:00 
Trasa MINI - bez meetingu
Meeting je nepovinný, avšak doporučovaný.

 
Start:
Trasa Short -17. srpna od 8:00 - 10:00 dle vlastního uvážení 
 Trasa MID - 17.srpna od 7:00 - 9:00 dle vlastního uvážení
Trasa MINI - 17. srpna od 10:00 - 12:00 dle vlastního uvážení
 
Odvoz z trati:
Bude možný z určených rozvorozových míst - MIMO CHKO!
 
Výbava:
MINI
Psi: Obojek či postroj, vodítko, miska, dostatek vody, očkovací průkaz s platným očkováním
Psovod: Funkční nabitý mobilní telefon, lahev s vodou, propiska
Doporučená: -
SHORT
Psi: Obojek či postroj, vodítko, miska, dostatek vody, očkovací průkaz s platným očkováním
Psovod: Funkční nabitý mobilní telefon, lahev s vodou
Doporučená: Reflexní prvky, botičky pro psa, svítilna, strava pro psovoda i psa (pro člověka vhodné vysokoenergetické potraviny – např. čokoláda), dogtrekkingový sedák, pláštěnka, náhradní baterie, GPS, fotoaparát, pro rvavé psy náhubek, lékárnička (1× obvaz hotový, 1× obinadlo elastické, 5× náplast s polštářkem, 1 izotermická folie).
Mapu a itinerář obdrží účastník při prezenci. Zájemci o geocaching uvedou tuto skutečnost do přihlášky, poskytneme více informací. Při více psech se povinná výbava násobí jejich počtem.
MID
Psi: Obojek či postroj, vodítko, miska, dostatek vody, očkovací průkaz s platným očkováním
Psovod: Funkční nabitý mobilní telefon, láhev s vodou
Doporučená: Reflexní prvky, botičky pro psa, dogtrekkingový sedák, pláštěnka, náhradní baterie, GPS, fotoaparát, pro rvavé psy náhubek, svítilna, svačina (vhodné vysokoenergetické potraviny – čokoláda apod.), lékárnička (1× obvaz hotový, 1× obinadlo elastické, 5× náplast s polštářkem, 1 izotermická folie).
Mapu a itinerář obdrží účastník při prezenci. Zájemci o geocaching uvedou tuto skutečnost do přihlášky, poskytneme více informací. Při počtu více psů se povinná výbava násobí jejich počtem (kromě misky - může být společná pro oba psy). Postroj lze po dohodě zapůjčit.
 
Možnosti diskvalifikace:
Protože chceme náš závod zkvalitnit pro poctivé závodníky a chceme, aby celý probíhal v duchu fair play, platí pro závod následující pravidla:

  • přísně budeme dbát na dodržování zákona č. 249/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, jakékoliv porušení tohoto zákona bude trestáno okamžitou diskvalifikací, pokud se bude jednat o zvláště nepřípustné chování vůči psu, bude případ řešen i dále za pomoci kompetentních orgánů
  • je zakázán jakýkoliv fyzický trest a působení bolesti zvířeti byť třeba nevhodnou manipulací a nepadnoucím postrojem (s vyjímkou rozehnání rvačky psů)
  • ​je zakázáno zkracovat si trasu
  • držte své psy na vodítku v areálu závodiště i při závodu, jiné jednání bude posouzeno individuálně a hrozí až úplná diskvalifikace
  • pokud váš pes napadne vaší vinou či nevšímavostí jiného psa, ať už v základním táboře, či na trase, bude tento případ řešen individuálně a hrozí až úplná dikvalifikace, totéž platí pro člověka, který svou nevšímavosti či vinou nechá napadnout svého psa (např. zaběhnutím)
  • je zakázáno přijímat pomoc od lidí, kteří nejsou startující nebo nejsou domorodci, zejména pak nechávat si na trať dovést jídlo či vodu (vyjma dodání pořadateli v odůvodněném případě) - takové jednání bude bráno jako hrubé porušení pravidel a závodník bude dikvalifikován


Vyhlášení výsledků:
MINI
Odměnu obdrží každý kdo obsolvuje trasu a splní úkoly. Bez vyhlášení.

SHORT
17. srpna v 14:00 (nebo dojití alespoň 2/3 účastníků jednotlivých kategorií do cíle), diplom obdrží všichni, prvních 5. místa v každé kategorii obdrží kokardu a věcné ceny, menší pozornost si odveze každý účastník. 

MID
17. srpna v 19:00 (nebo po dojití 2/3 účastníků jednotlivých kategorií do cíle), diplom obdrží všichni, prvních 5. míst v každé kategorii obdrží kokardu a věcné ceny, menší pozornost si odveze každý účastník. 

UPOZORNĚNÍ

Každý účastník obdrží dárkovou tašku i v případě dřívějšího odjezdu či nedokončení trasy, na tuto skutečnost upozorní pořadatele a ten mu tašku vydá. Ceny se neodesílají poštou. Pokud je účastník na "bedně" a chce si výhru nárokovat, musí se účastnit vyhlášení. 
Po zkušenostech z minulých let připomínáme, že se vyhlašuje i kategorie bez psa! 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one